64x64

An Giang: hơn 3.400 học sinh tham dự tuyên truyền biển, đảo

Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo ký kết giữa Tỉnh uỷ An Giang và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, Kế hoạch công tác phối hợp tuyên ...

23/04/2019
64x64

Phòng GDĐT TP. Long Xuyên tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố bậc THCS, năm học 2018-2019

Vào ngày 18/4 đến 20/4/2019 tại trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Phòng GDĐT tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố bậc THCS năm học ...

23/04/2019
64x64

Tuyên truyền biển, đảo và tư vấn tuyển sinh, đào tạo sĩ quan Hải quân

Thực hiện công văn số 1269-CV/BTGTU ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc tuyên truyền biển, đảo và tư vấn tuyển sinh, đào tạo sĩ quan Hải quân của Ban ...

23/04/2019
64x64

TRƯỜNG PT DTNT THCS TỊNH BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC TẾT CỔ TRUYỀN CHÔL CHNĂM THMÂY

Trong khuôn khổ thực hiện Công văn số 221/UBND-KGXV ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên ...

23/04/2019
64x64

Thư viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Long Xuyên tổ chức hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 732/ KH-BTTTT ngày 18/03/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6. Từ ngày 18/4 đến ...

22/04/2019
100%x180100%x180
100%x180100%x180
100%x180100%x180
 
 
100%x180100%x180
 
Bình chọn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180