Friday, 29/05/2020 - 07:29|
Câu hỏi:
Tuyển viên chức 2019-2020
Tôi cần hồ sơ dự tuyển viên chức phải đến trực tiếp sở để lãnh hay dowload tại trang chủ. Nếu dowload thì phải vào mục nào. Xin hd cụ thể
Trả lời có tính chất tham khảo
Chưa có câu trả lời
Gửi ý kiến bình luận