Friday, 29/05/2020 - 07:22|
Câu hỏi:
Tuyển dụng viên chức 2019-2020
Trường hợp điều chỉnh nguyện vọng: Tôi đã nộp hồ sơ dự tuyển viên chức tại Sở GD và đăng ký vào trường THPT, do chỉ tiêu các huyện cập nhật sau nên tôi có nhu cầu thay đổi nguyện vọng (tuân theo lịch điều chỉnh nguyện vọng đã thông báo) từ THPT sang THCS có được không?
Trả lời có tính chất tham khảo
Chưa có câu trả lời
Gửi ý kiến bình luận