64x64

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên: Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2017 - 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên: Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các cấp học năm học 2017 - 2018

18/08/2017
64x64

Thông báo: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các cấp học năm học 2017 - 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các cấp học năm học 2017 - 2018

18/08/2017
64x64

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 về Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang long trọng tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 về Giáo dục trung ...

18/08/2017
64x64

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2017 - 2018 các trường Trung cấp nghề

Sở GDĐT An Giang Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2017 - 2018 các trường Trung cấp nghề

17/08/2017
64x64

Thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2017 - 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm ...

16/08/2017
100%x180100%x180
100%x180100%x180
100%x180100%x180
 
Ảnh hoạt động
100%x180
 
Bình chọn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180