Tư liệu giáo dục
Hóa học


SƯU TẬP CÁC VIDEO CLIP THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 10 (phần 1) 12/03/2010
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Tải về cả 3 phần sau đó chạy tập tin thứ nhất để liên kết

Phim điều chế khí Clor 06/03/2010
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Bạn Trần Võ Trinh công tác tại THPT Châu Văn Liêm gởi đến chúng ta tài liệu về thí nghiệm điều chế khí Clor dưới dạng phim.

SƯU TẬP CÁC VIDEO CLIP THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 10 (phần 2) 12/03/2010
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Tải về cả 3 phần sau đó chạy tập tin thứ 1 để liên kết

BỘ SƯU TẬP CÁC VIDEO CLIP THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 10 (phần 3) 12/03/2010
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Tải về 3 phần và chạy tập tin thứ nhất để kết nối
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180