Tư liệu giáo dục
Phần mềm dự án Srem


HD sử dụng phân hệ QL điểm học sinh 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Powerpoint

HD triển khai SQL Express trên mạng nội bộ 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Powerpoint

HD khắc phục lỗi trên Win VISTA 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Word

HD Khắc phục lỗi trên Win 7 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Word

HD khac phuc loi khi cai tai khoan sa 20/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Lỗi khi cấu hình tài khoản sa nhưng vẫn không đăng nhập bằng tài khoản sa được
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180