Tư liệu giáo dục
Phần mềm dự án Srem


HD sử dụng phân hệ QL điểm học sinh 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Powerpoint

HD triển khai SQL Express trên mạng nội bộ 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Powerpoint

HD khắc phục lỗi trên Win VISTA 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Word

HD Khắc phục lỗi trên Win 7 13/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
File Word

HD khac phuc loi khi cai tai khoan sa 20/06/2011
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Lỗi khi cấu hình tài khoản sa nhưng vẫn không đăng nhập bằng tài khoản sa được
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
01/HD-SGDĐT
05/02/2018

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

15 /TB-SGDĐT
05/02/2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018

155/SGDĐT-CNTTTVTB
29/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn

20 /KH-SGDĐT
30/01/2018

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

12 /KH-SGDĐT
17/01/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

18 /KH-SGDĐT
30/12/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019

112/QĐ-UBND
17/01/2018

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non

06/TB-SGDĐT
17/01/2018

Thông báo nghỉ các dịp lễ, tết 2018

2021/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
13/12/2017

Về việc tăng cường cảnh giác, giữ gìn, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ

29/2017/TT-BGDĐT
30/11/2017

Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180