Tài liệu tuyên truyền
Nhật ký Đặng Thùy Trâm


Nhật ký và những bài viết có liên quan 13/03/2010
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thị Thùy Trâm - người đã hy sinh trên chiến trường xưa đã được một cựu chiến binh Mỹ lưu giữ.
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180