A- A+
KẾT QUẢ HỘI THI CA MÚA NHẠC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG NĂM HỌC 2014 – 2015 - CỤM CÁC TRƯỜNG THPT (Thể loại: Múa)
20/03/2015 1387

KẾT QUẢ HỘI THI CA MÚA NHẠC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG NĂM HỌC 2014 – 2015 - CỤM CÁC TRƯỜNG THPT (Thể loại: Múa)


TT

Tên tiết mục

Biểu diễn

Đơn vị

Giải

1

An Giang sáng mãi tên người

Tập thể HS khối 10, 11

Tập thể HS khối 10, 11 - THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

A

2

Khát vọng bay lên

Tập thể 18 HS

Tập thể 18 HS - THPT Chu Văn An

A

3

Khát vọng biển xanh

Tập thể 18 HS

Tập thể 18 HS - THPT Nguyễn Văn thoại

A

4

Vũ khúc đêm trăng

Tập thể 14 HS

Tập thể 14 HS -  THPT Trần Văn Thành

A

5

Dời đô - Âm vang Hoa Lư

18 học sinh

Tập thể 18 HS - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

B

6

Hoa lục bình

Tốp múa 16 thí sinh

Tập thể 16 HS - THPT An Phú

B

7

Hồn sen

Tập thể 14 HS

Tập thể 14 HS - THPT Tân Châu

B

8

Kây No giáng trần

Tập thể HS

Phổ thông Dân tộc Nội trú AG

B

9

Biển gọi tên anh

Tập thể 16 học sinh

Tập thể 16 HS - THPT Châu Văn Liêm

C

10

Tổ quốc gọi tên

Tập thể 18 HS

Tập thể 18 HS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

C

11

Thư pháp

Tập thể nam nữ

THPT Tịnh Biên

C

Đường Huỳnh Thúy Hằng Theo Ban tổ chức


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Mẫu Logo dự kiến

Click vào logo để xem ảnh lớn

Quảng cáo
100%x180
 
IP của bạn

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180