Tuyển dụng
A- A+
Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
09/03/2018 1556

Kế hoạch - Nhu cầu tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018


Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm (QĐ 397/QĐ-UNBD, ngày 27/2/2018; KH 165/KH-SGDĐT, ngày 3/11/2017)


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng Theo QĐ 397/QĐ-UNBD, ngày 27/2/2018; KH 165/KH-SGDĐT, ngày 3/11/2017


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180