Tuyển dụng
A- A+
Phòng GDĐT thành phố Châu Đốc thông báo về việc thu nhận hồ sơ Tuyển dụng Viên chức vị trí nhân viên kế toán và nhân viên y tế - năm học 2017- 2018
30/03/2018 1487

Phòng GDĐT thành phố Châu Đốc thông báo về việc thu nhận hồ sơ Tuyển dụng Viên chức vị trí nhân viên kế toán và nhân viên y tế - năm học 2017- 2018


Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng GDĐT Châu Đốc


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180