Tuyển dụng
A- A+
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019
29/10/2018 9527

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Phòng GDĐT năm học 2018-2019


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Phòng Tổ chức cán bộ


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180