Tuyển dụng
A- A+
Về việc điều chỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019.
29/10/2018 3660

Căn cứ thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 (gọi tắt thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 như sau:


1. Điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng toàn ngành từ ngày: 31/10/2018 đến hết ngày 19/11/2018. (Buổi sáng nhận từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Điều chỉnh khoản 2.6. của mục V thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018.

    Đoạn nội dung“Đối với ngoại ngữ thì nộp xác nhận hoàn thành khóa học và cam kết như nội dung nêu tại mục IV) điều chỉnh lại như sau “Đối với ngoại ngữ thì nộp cam kết như nội dung nêu tại lưu ý (*) của khoản 2 mục VI”

3. Điều chỉnh phần B. Quy trình và hình thức tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

   Hủy bỏ cụm từ “hoặc thực hành” trong tất cả các nội dung tại mục này.

4. Thêm vào thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 phần C, như sau:

     “C. Quy trình xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT.

Quy trình xét tuyển, nội dung, hình thức xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách tính điểm …đối với thí sinh đăng ký vào các vị trí thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo nào sẽ được phòng GDĐT đó xây dựng Kế hoạch trình UBND địa phương phê duyệt và có thông báo cụ thể. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin tại địa chỉ Website của phòng GDĐT để biết cụ thể nhằm chuẩn bị kịp thời

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
48 /SGDĐT-CTTT
11/01/2019

Thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

05/KH-SGDĐT
10/01/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang

31/2018/TT-BGDĐT
24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên

03/SGDĐT-CTTT
02/01/2019

Phát động Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019

02/KH-SGDĐT
02/01/2019

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025” của ngành giáo dục và đào tạo

04/SGDĐT-CTTT
02/01/2019

Tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em

2441/SGDĐT-CTTT
26/12/2018

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

215/KH-SGDĐT
27/12/2018

Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019

214/KH-SGDĐT
26/12/2018

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2356/SGDĐT-CTTT
14/12/2018

Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180