Tuyển dụng
A- A+
Về việc điều chỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019.
29/10/2018 3779

Căn cứ thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 (gọi tắt thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 như sau:


1. Điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng toàn ngành từ ngày: 31/10/2018 đến hết ngày 19/11/2018. (Buổi sáng nhận từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Điều chỉnh khoản 2.6. của mục V thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018.

    Đoạn nội dung“Đối với ngoại ngữ thì nộp xác nhận hoàn thành khóa học và cam kết như nội dung nêu tại mục IV) điều chỉnh lại như sau “Đối với ngoại ngữ thì nộp cam kết như nội dung nêu tại lưu ý (*) của khoản 2 mục VI”

3. Điều chỉnh phần B. Quy trình và hình thức tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

   Hủy bỏ cụm từ “hoặc thực hành” trong tất cả các nội dung tại mục này.

4. Thêm vào thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 phần C, như sau:

     “C. Quy trình xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT.

Quy trình xét tuyển, nội dung, hình thức xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách tính điểm …đối với thí sinh đăng ký vào các vị trí thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo nào sẽ được phòng GDĐT đó xây dựng Kế hoạch trình UBND địa phương phê duyệt và có thông báo cụ thể. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin tại địa chỉ Website của phòng GDĐT để biết cụ thể nhằm chuẩn bị kịp thời

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180