Tuyển dụng
A- A+
Về việc điều chỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019.
29/10/2018 2849

Căn cứ thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 (gọi tắt thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức thu nhận hồ sơ và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 như sau:


1. Điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng toàn ngành từ ngày: 31/10/2018 đến hết ngày 19/11/2018. (Buổi sáng nhận từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Điều chỉnh khoản 2.6. của mục V thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018.

    Đoạn nội dung“Đối với ngoại ngữ thì nộp xác nhận hoàn thành khóa học và cam kết như nội dung nêu tại mục IV) điều chỉnh lại như sau “Đối với ngoại ngữ thì nộp cam kết như nội dung nêu tại lưu ý (*) của khoản 2 mục VI”

3. Điều chỉnh phần B. Quy trình và hình thức tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

   Hủy bỏ cụm từ “hoặc thực hành” trong tất cả các nội dung tại mục này.

4. Thêm vào thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 26/10/2018 phần C, như sau:

     “C. Quy trình xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT.

Quy trình xét tuyển, nội dung, hình thức xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách tính điểm …đối với thí sinh đăng ký vào các vị trí thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo nào sẽ được phòng GDĐT đó xây dựng Kế hoạch trình UBND địa phương phê duyệt và có thông báo cụ thể. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin tại địa chỉ Website của phòng GDĐT để biết cụ thể nhằm chuẩn bị kịp thời

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
2047 /SGDĐT-CTTT
08/11/2018

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

2029 /SGDĐT-CTTT
05/11/2018

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2018

1926 /SGDĐT-CTTT
23/10/2018

Tổ chức tập thể dục buổi sáng,thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học

35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180