Tuyển dụng
A- A+
Phòng GDĐT huyện Châu Phú thông báo số 3 về việc tuyển dụng viên chức ngành năm học 2018-2019
12/12/2018 1699

Phòng GDĐT huyện Châu Phú thông báo số 3 về việc tuyển dụng viên chức ngành năm học 2018-2019


Nội dung chi tiết xem Thông báo 1078/TB-PGDĐT, ngày 12/12/2018 đính kèm.


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180