Tuyển dụng
A- A+
Thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2017 - 2018
16/08/2017 26557

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2017 - 2018


Nội dung chi tiết  trong tệp đính kèm. Kèm Thông báo là Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức các cấp học + Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển./.

Phòng Tổ chức cán bộ


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180