Văn bản Văn phòng
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 1001/SGDDT-VP 05/07/2017 Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 1219/QĐ-UBND 24/04/2017 Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Tri Tôn
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 1220/QĐ-UBND 24/04/2017 Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện An Phú
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 1221/QĐ-UBND 24/04/2017 Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Phú Tân
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 1222/QĐ-UBND 24/04/2017 Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Châu Thành
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 1223/QĐ-UBND 24/04/2017 Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 5293/QĐ-BGDĐT 10/11/2014 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 thông báo 199/TB-SGDĐT 09/10/2014 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác trong Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
  Loại: Thông báo
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 36/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 11/CT-UBND 10/09/2014 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015
  Loại: Chỉ thị
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180