Văn bản Phòng Tổ chức cán bộ
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 270/KH-BGDĐT 02/05/2018 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 06/HD-SGDĐT 15/03/2018 Về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 293 /SGDĐT-TCCB 01/03/2018 Về việc chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 QĐ 397/QĐ-UNBD 27/02/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 1807/QLCL- QLT 30/11/2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 28/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 hông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180