Văn bản Phòng Chính trị - Tư tưởng
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 05/KH-SGDĐT 10/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 04/SGDĐT-CTTT 02/01/2019 Tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 02/KH-SGDĐT 02/01/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025” của ngành giáo dục và đào tạo
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 03/SGDĐT-CTTT 02/01/2019 Phát động Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 215/KH-SGDĐT 27/12/2018 Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 2441/SGDĐT-CTTT 26/12/2018 Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 214/KH-SGDĐT 26/12/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 2356/SGDĐT-CTTT 14/12/2018 Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 2256 /SGDĐT-CTTT 07/12/2018 Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 2217 /SGDĐT-CTTT 03/12/2018 Tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu phi và dịch bệnh mùa Đông xuân.
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180