Văn bản Phòng Chính trị - Tư tưởng
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 479/SGDĐT-CTTT 07/04/2017 Phát động cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy năm 2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 55/KH-SGDĐT 28/03/2017 Thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 426/SGDĐT-CTTT 28/03/2017 Hướng dẫn Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 SGDĐT 06/03/2017 Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017
  Loại: Thông báo
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 273 /SGDĐT-CTTT 03/03/2017 Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 261 /SGDĐT-CTTT 03/03/2017 Hướng dẫn Ngày nước thế giới năm 2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 07/TB-BTCCT 22/02/2017 Thông báo số 1 về triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017
  Loại: Thông báo
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 03/KH-BTCCT 22/02/2017 Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 04/QĐ-BTCCT 22/02/2017 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 216 /SGDĐT-CTTT 21/02/2017 Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6
VĂN BẢN MỚI
59 /KH- SGDĐT
10/04/2017

Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức các buổi truyền hình hướng dẫn ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

155/KH-UBND
23/03/2017

Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017

479/SGDĐT-CTTT
07/04/2017

Phát động cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy năm 2017

426/SGDĐT-CTTT
28/03/2017

Hướng dẫn Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

55/KH-SGDĐT
28/03/2017

Thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017

52 /KH-SGDĐT
20/01/2017

Triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

SGDĐT
06/03/2017

Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017

273 /SGDĐT-CTTT
03/03/2017

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017

04/QĐ-BTCCT
22/02/2017

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017

03/KH-BTCCT
22/02/2017

Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2017

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180