THÔNG TIN TUYỂN SINH - THI CỬ
A- A+
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018
26/04/2018 671

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn Về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018


Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

Cổng TTĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2357


Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180