THÔNG TIN TUYỂN SINH - THI CỬ
A- A+
Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2019 - 2020
10/09/2018 831

Căn cứ Công văn số 4152/VPUBND-KGVX ngày 16/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo phương án tuyển sinh lớp 6 cấp trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 cấp trung học phổ thông (THPT) hệ công lập, tư thục và giáo dục thường xuyên năm học 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh như sau:


A. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

Tuyển đủ chỉ tiêu học sinh theo tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

Thực hiện phân luồng đào tạo học sinh sau khi học hết chương trình THCS theo Văn bản số 170/TB-VPUBND ngày 18/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết Đề án số 01/ĐA-GDĐT ngày 20/4/2015 về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2016 - 2020.

Đảm bảo công bằng giáo dục, mọi học sinh đều có quyền đăng ký dự tuyển vào bất cứ trường nào trong tỉnh An Giang. Góp phần xây dựng mạng lưới trường học cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh khó khăn được đến trường.

Các trường chuyên biệt: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang; Trường Năng khiếu Thể thao An Giang có kế hoạch tuyển sinh riêng.

B. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 căn cứ theo Quyết định của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019-2020 cho các trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn tỉnh An Giang (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt).

C. PHƯƠNG THỨC TUYN SINH

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS

Sở GDĐT phân cấp cho các phòng GDĐT tham mưu UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HỆ CÔNG LẬP

1. Số lượng tuyển sinh

- Tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020: thực hiện theo Văn bản số 170/TB-VPUBND, cụ thể:

+ Tuyển sinh vào các trường THPT công lập và ngoài công lập (gọi chung là trường THPT) 80% học sinh tốt nghiệp THCS.

+ Tuyển sinh vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trường Trung cấp: 20% số học sinh tốt nghiệp THCS.

2. Phương thức tuyển sinh

a) Thi tuyển

- Tất cả các trường công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 bằng phương thức thi tuyển.

- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang tổ chức thi tuyển cùng thời điểm với các trường công lập trên địa bàn.

- Môn thi:

Thi tuyển vào trường THPT công lập: Học sinh làm 3 bài thi viết (Môn Ngữ văn và môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn thứ ba có thời gian làm bài 60 phút, sẽ được công bố trước khi kết thúc năm học ít nhất 30 ngày). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1.

Thi tuyển vào trường THPT chuyên: Học sinh làm 4 bài thi viết: Gồm ba môn giống như thi tuyển vào các trường THPT công lập và môn chuyên. Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

Môn chuyên có 9 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Đối với môn Hóa học và tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút; đối với các môn chuyên khác, thời gian làm bài 150 phút; riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng Anh có thi phần nghe.

- Thời gian thi tuyển:  Dự kiến ngày 03 04/6/2019.

b) Xét tuyển

Trường Năng khiếu Thể thao An Giang tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển theo Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh An Giang, công tác xét tuyển được thực hiện trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh.

c) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, Sở GDĐT sẽ tiếp tục thực hiện việc thống kê số nguyện vọng đăng ký sơ bộ (bước 1) vào các trường THPT và công bố trên Website của Sở GDĐT để học sinh, phụ huynh tham khảo trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng chính thức (bước 2) cho phù hợp.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HỆ NGOÀI CÔNG LẬP, HỆ GDTX

Các trường THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, trường Trung cấp xét tuyển theo quy định.

Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT, THCS&THPT công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT, THCS&THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp huyện, thị, thành phố.

Sở GDĐT thông báo đến các phòng GDĐT, đơn vị trường học, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Phòng GD Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định CLGD


Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
2217 /SGDĐT-CTTT
03/12/2018

Tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu phi và dịch bệnh mùa Đông xuân.

2256 /SGDĐT-CTTT
07/12/2018

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

199 /KH-SGDĐT
27/11/2018

Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo

141 /KH-SGDĐT
31/08/2018

Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.

2202 /SGDĐT-CTTT
29/11/2018

Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người

40/HD-SGDĐT
12/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

2047 /SGDĐT-CTTT
08/11/2018

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

2029 /SGDĐT-CTTT
05/11/2018

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2018

1926 /SGDĐT-CTTT
23/10/2018

Tổ chức tập thể dục buổi sáng,thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học

35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180