Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Hội khuyến học tỉnh An Giang: Thông báo cấp học bổng Đợt 2 năm học 2017 - 2018
10/05/2018 873

Hội khuyến học tỉnh An Giang thông báo các Quyết định cấp học bổng cho Sinh viên ngoài tỉnh, học bổng khiếm khuyết, học bổng Xổ số kiến thiết Đợt 2, năm học 2017 - 2018


Quyết định + Danh sách nhận học bổng chi tiết trong tệp đính kèm./.


Hội khuyến học tỉnh An Giang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180