Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Hội Khuyến học huyện Phú Tân vận động gần 700 triệu đồng cấp phát học bổng, tuyên dương cho học sinh nghèo
16/07/2018 207

Sáng ngày 05/7/2018, Hội Khuyến học huyện Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bà Huỳnh Thị Thể Phượng - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học huyện Phú Tân đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức hội vững mạnh. Hội khuyến học huyện đã vận động từ các mạnh thường quân, quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Siêu thị Tứ Sơn và tiếp nhận các nguồn học bổng của Hội Khuyến học tỉnh như: Xổ số kiến thiết An Giang, học bổng Mobiphone, Vòng Tay Thái Bình,v.v…được gần 700 triệu đồng, qua đó đã cấp phát, tuyên dương cho hơn 1.000 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Riêng tổng kết năm học, các Hội Khuyến học xã, thị trấn đã hỗ trợ khen thưởng thêm học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh với số tiền trên 56 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội Khuyến học xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng thêm 6.075 gia đình học tập; 19 dòng họ học tập; 80 cộng đồng học tập và 66 đơn vị học tập. Phối hợp các chi hội ấp, trường học đến nhiều tổ khuyến học để xây dựng mô hình khuyến học ở từng gia đình học sinh; phối hợp với trường học, các ngành, đoàn thể có liên quan vận động học sinh bỏ học trở lại trường; nhận đỡ đầu học sinh,v.v…..

 Sắp tới, hội khuyến học huyện Phú Tân tiếp tục rà soát các chỉ tiêu về công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy hội cấp cơ sở; nâng chất phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Phối hợp trường thực hiện kế hoạch sinh hoạt hè; Khuyến khích, động viên giáo viên về hưu, các nhân sĩ có điều kiện mở lớp dạy học sinh học yếu, không thu học phí. Đồng thời, các cấp hội Khuyến học chủ động thực hiện tốt kế hoạch “tiếp bước đến trường” năm học 2018 – 2019 đạt hiệu quả; Nhân rộng và nâng chất các mô hình khuyến học “góc học tập”, “vui học đầu hôm”, “vượt lên chính mình” và “nuôi heo đất khuyến học” trong từng gia đình học sinh,v.v…./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180