Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Hội khuyến học huyện Phú Tân triển khai kế hoạch tiếp bước đến trường
19/07/2018 229

Hội khuyến học huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp bước đến trường, tạo điều kiện cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường trong năm học mới 2018-2019.


Theo thống kê hiện nay, toàn huyện Phú Tân có 6.739 em học sinh tiểu học, THCS và THPT cần hỗ trợ tạo điều kiện tối thiểu đến trường, trong đó 4.354 con em hộ nghèo, cận nghèo. Việc cấp phát quà tiếp bước đến trường phân cấp theo tỉnh, huyện, xã và có định mức hỗ trợ khác nhau của từng bậc học. Hội Khuyến học huyện chỉ cấp phát quà “tiếp bước đến trường” 50% tổng số học sinh con em hộ nghèo, cận nghèo bậc THCS đang tiếp tục học mà không có điều kiện đến trường và chưa được nhận học bổng có giá trị từ một triệu đồng trở lên trong năm học. Các xã, thị trấn hỗ trợ 50% học sinh nghèo, cận nghèo còn lại và học sinh bậc tiểu học. Cấp tỉnh hỗ trợ các trường THPT theo phân cấp của Hội Khuyến học tỉnh về việc cấp phát quà tiếp bước đến trường. Định mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thấp nhất mỗi phần quà trị giá 150.000, qui ra hiện vật gồm: 01 bộ quần áo và 10 quyển tập, dụng cụ học tập cần thiết; Bậc Trung học cơ sở mỗi phần quà trị giá từ 200.000, qui ra hiện vật gồm: 01 bộ quần áo và 20 quyển tập, dụng cụ học tập cần thiết. Việc tiếp bước đến trường phải hoàn thành xong trong tháng 8/2018, trước ngày khai giảng năm học mới.

Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh “chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học vì nghèo” và tạo điều kiện cho học sinh nghèo học năm học mới, Hội Khuyến học huyện Phú Tân yêu cầu các cấp hội khuyến học phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội trong việc phối hợp vận động chăm lo hỗ trợ vật chất các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thiếu điều kiện đến trường và học tập lâu dài, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về thực hiện “tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, các chủ trương của Đảng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180