Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Hội khuyến học huyện Phú Tân triển khai kế hoạch tiếp bước đến trường
19/07/2018 71

Hội khuyến học huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp bước đến trường, tạo điều kiện cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường trong năm học mới 2018-2019.


Theo thống kê hiện nay, toàn huyện Phú Tân có 6.739 em học sinh tiểu học, THCS và THPT cần hỗ trợ tạo điều kiện tối thiểu đến trường, trong đó 4.354 con em hộ nghèo, cận nghèo. Việc cấp phát quà tiếp bước đến trường phân cấp theo tỉnh, huyện, xã và có định mức hỗ trợ khác nhau của từng bậc học. Hội Khuyến học huyện chỉ cấp phát quà “tiếp bước đến trường” 50% tổng số học sinh con em hộ nghèo, cận nghèo bậc THCS đang tiếp tục học mà không có điều kiện đến trường và chưa được nhận học bổng có giá trị từ một triệu đồng trở lên trong năm học. Các xã, thị trấn hỗ trợ 50% học sinh nghèo, cận nghèo còn lại và học sinh bậc tiểu học. Cấp tỉnh hỗ trợ các trường THPT theo phân cấp của Hội Khuyến học tỉnh về việc cấp phát quà tiếp bước đến trường. Định mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thấp nhất mỗi phần quà trị giá 150.000, qui ra hiện vật gồm: 01 bộ quần áo và 10 quyển tập, dụng cụ học tập cần thiết; Bậc Trung học cơ sở mỗi phần quà trị giá từ 200.000, qui ra hiện vật gồm: 01 bộ quần áo và 20 quyển tập, dụng cụ học tập cần thiết. Việc tiếp bước đến trường phải hoàn thành xong trong tháng 8/2018, trước ngày khai giảng năm học mới.

Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh “chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học vì nghèo” và tạo điều kiện cho học sinh nghèo học năm học mới, Hội Khuyến học huyện Phú Tân yêu cầu các cấp hội khuyến học phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội trong việc phối hợp vận động chăm lo hỗ trợ vật chất các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thiếu điều kiện đến trường và học tập lâu dài, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về thực hiện “tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, các chủ trương của Đảng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
14/2018/TT-BGDĐT
20/07/2018

Thông tư ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

1244 /SGDĐT-CTTT
23/07/2018

Công văn phát động hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ X năm 2018

1213/SGDĐT-CTTT
18/07/2018

Công văn tham gia triển lãm Tem Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang.

1191 /SGDĐT-CTTT
16/07/2018

Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

107/KH-SGDĐT
02/07/2018

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

1087/SGDĐT-CTTT
28/06/2018

Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

95/QĐ-BTC
21/06/2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

79/KH-HĐPH
04/06/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tỉnh An Giang

96/KHLT-SGDĐT-ĐTN
12/06/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022

975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180