Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Phú Tân triển khai công tác khuyến học năm 2017
27/02/2017 445

Sáng ngày 23/02/2017, Hội khuyến học huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Đặng Hoài Dũng – Chủ tịch hội khuyến học tỉnh An Giang, ông Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Phú Tân – Chủ tịch danh dự hội khuyến học huyện Phú Tân


Đến nay, toàn huyện Phú Tân có 15.733 hộ gia đình học tập và l l chi hội dòng họ học tập, tăng 10 chi hội; có 341 tổ và trong năm thành lập mới 08 đơn vị học tập. Trong năm qua, các cấp hội khuyến học tranh thủ mọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện xây dựng quỹ khuyến học để giúp đỡ học sinh nghèo gồm tiền mặt và hiện vật được trên 03 tỷ 600 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Tiếp bước đến trường”, Hội khuyến học huyện và cơ sở đã giúp đỡ trên 3.804 học sinh khó khăn về học bổng, đồng phục, dụng cụ học tập, với số tiền là trên 01 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tuyên dương khen thưởng cho 360 học sinh, sinh viên học giỏi với số tiền trên 381 triệu đồng. Nhiều địa phương đã phát động mô hình nuôi heo đất khuyến học trong từng gia đình và cơ quan; nhận đỡ đầu cho học sinh khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh,v.v..

Năm 2017, Hội khuyến huyện Phú Tân tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức khuyến học cơ sở và dưới cơ sở, Ban khuyến học cơ quan; thực hiện công bằng trong giáo dục bằng việc hỗ trợ vật chất, tinh thần cho mọi trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đều được chăm sóc, giúp đỡ học tập; tiến đến chấm dứt học sinh bỏ học vì hoàn cảnh nghèo. Tích cực làm tốt công tác khuyến tài đối với học sinh giỏi, học sinh tài năng, tổ chức vinh danh các học sinh, sinh viên thành đạt đóng góp cho địa phương. Đồng thời, gắn kết công tác khuyến học với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới trong việc phát triển gia đình học tập, Dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tiến đến công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy yêu cầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện trong đó có việc phát triển thêm nguồn nhân lực mới của huyện, đảm bảo trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong tình hình mới; sớm thành lập thêm ban hoặc hội của Hội Khuyến học trực thuộc trong Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo, nhằm phát huy tính hướng thiện trong tín đồ của hội, tập trung phát triển trong 02 chùa Phật giáo Việt Nam và 03 nhà thờ trong Công giáo trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương, củng cố nâng chất khuyến học phát triển dòng họ và tạo uy tín để lan rộng cho các dòng học khác; gắn kết cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc “xây dựng nông thôn mới” thông qua việc đẩy mạnh xây dựng phát triển thêm nhiều gia đình học tập, dòng họ học tập. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp để vận động xây dựng quỹ nhằm phục vụ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước đề ra.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh An Giang khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 10 tập thể, 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội khuyến học trong năm qua./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
117/QD-SGDĐT
29/01/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

3885/QĐ-UBND
28/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

355/QĐ-UBND
13/02/2018

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nưóc ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

239/SGDĐT-GDTrH-GDTX
13/02/2018

Tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

01/HD-SGDĐT
05/02/2018

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

15 /TB-SGDĐT
05/02/2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018

155/SGDĐT-CNTTTVTB
29/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn

20 /KH-SGDĐT
30/01/2018

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

12 /KH-SGDĐT
17/01/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

18 /KH-SGDĐT
30/12/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180