Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Kế hoạch tập huấn cán bộ làm công tác khuyến học tỉnh An Giang năm 2017
21/05/2017 601

Ngày 16/5/2017 Hội khuyến học An Giang ban hành Kế hoạch huấn cán bộ làm công tác khuyến học tỉnh An Giang năm 2017 nhằm mục đích giúp cho cán bộ khuyến học ở địa phương nắm vững hơn chức năng, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Từ đó, từng cán bộ xác định được nhiệm vụ cụ thể của mình góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của tổ chức khuyến học tại cơ sở


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.


Tập tin đính kèm
Hội khuyến học tỉnh An Giang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180