Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Hội Khuyến học tỉnh An Giang
24/08/2017 308

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng với Hội Khuyến học (HKH) tỉnh An Giang


Các Chi hội khuyến học trường học đã phối hợp với các tổ chuyên môn để tổ chức và theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các em tự học tại gia đình, chất lượng học tập của học sinh tiếp tục được giữ vững và có bước nâng lên. Ngành GDĐT đã phối hợp các Chi hội khuyến học xét chọn học sinh nhận các loại học bổng khuyến học, khuyến tài, …

Trong Hướng dẫn triển khai kế hoạch “Tháng Hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2017” Sở chỉ đạo các đơn vị theo dõi, đề xuất với Hội Khuyến học hỗ trợ kịp thời các đối tượng có nguy cơ bỏ học hoặc hoàn cảnh thực sự khó khăn, nhằm tạo điều kiện để các em an tâm học tập, nắm danh sách những học sinh diện hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ vật phẩm quà “Tiếp bước đến trường” cũng như các loại học bổng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, tạo ra những điều kiện quan trọng để xây dựng An Giang trở thành một xã hội học tập (XHHT). Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Ban Giám đốc TTHTCĐ đã qua lớp tập huấn nghiệp vụ, cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về thành phần và từng bước được kiện toàn về nhân sự. Các TTHTCĐ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Công tác phối hợp giữa ngành GDĐT và Hội Khuyến học các cấp cơ bản được thực hiện khá chặt chẽ, nhất là trong việc xét, lập danh sách học sinh cũng như tổ chức cấp phát học bổng và trao quà “Tiếp bước đến trường” cho các đối tượng. Đặc biệt, thông qua hoạt động hỗ trợ học bổng khuyến học, khuyến tài đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Hoạt động của các Chi hội Khuyến học trường học còn khá đơn điệu, một số Hiệu trưởng chưa thật sự quan tâm đến công tác khuyến học, nên chất lượng hoạt động chưa thật sự đồng đều, có nơi còn mang tính hình thức; Sự phối hợp hoạt động giữa ngành GDĐT và Hội Khuyến học các cấp có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả; Đối với hoạt động của các TTHTCĐ: Hàng năm chưa tham mưu được nguồn kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị cho tối thiểu cho trung tâm hoạt động (tủ sách, máy tính,...). Công tác kiểm tra, hỗ trợ hoạt động của Phòng GDĐT đối với các TTHTCĐ chưa được thực hiện thường xuyên. Chủ yếu tư vấn, chia sẻ qua điện thoại và các cuộc họp định kỳ, việc thu thập hồ sơ minh chứng cũng như sắp xếp hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí đánh giá chưa được chặt chẽ. Phòng GDĐT còn lúng túng trong việc tham mưu UBND huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại và cấp giấy chứng nhận cho các Trung tâm.

Qua việc đánh giá các mặt hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Hội Khuyến học cũng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 như:

- Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy các chi hội khuyến học, nâng cao trách nhiệm của trưởng các đơn vị trong công tác khuyến học tại đơn vị - chi hội khuyến học trường học.

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý, thực hiện hồ sơ các quỹ khuyến học, khuyến tài, vận động học bổng trong kế hoạch kiểm tra công tác của ngành.

- Kết hợp với hội, tổ chức tập huấn công tác khuyến học đồng thời tăng cường kiểm tra, tư vấn, góp ý để giúp cho hoạt động của các Chi hội khuyến học trường học ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Xây dựng chế độ báo cáo định kỳ đối với các chi hội trường học về công tác khuyến học: tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu là: Huy động học sinh đến trường, hạn chế bỏ học; bồi dưỡng học sinh yếu kém, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài và củng cố tổ chức Hội.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở chủ động rà soát, cập nhật số liệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn để Hội Khuyến học (chi hội Khuyến học theo phân cấp) có cơ sở xét cấp phát học bổng, xét và cấp phát quà “Tiếp bước đến trường”, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện đến trường trong năm học mới.   

- Tập trung triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch “Tháng hành động vì sự nghiệp Giáo dục năm 2017”, trong đó, tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc vận động kinh phí để tổ chức cấp phát học bổng, xét và cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” cho những học sinh nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện cho tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế đều có cơ hội để được đến trường, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học (Phối hợp thực hiện nội dung Công văn 99/VP-HKH).

- Sở GDĐT tiếp tục phát động trong ngành phong trào quyên góp sách, quần áo và phương tiện học tập cũ (hoặc không có nhu cầu sử dụng) để hỗ trợ cho những học sinh nghèo trong cùng trường hoặc học sinh thuộc đơn vị khác, tạo điều kiện để những HS có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, hạn chế bỏ học.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2020”, trong đó cần lưu ý kết hợp với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "học tập suốt đời" và xây dựng xã hội học tập; về vai trò của GDTX trong việc nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại TTHTCĐ hàng năm (phấn đấu 100% TTHTCĐ đều được phòng GDĐT đánh giá, xếp loại); tổ chức sơ kết, đánh giá các tiêu chí đã đạt, chưa đạt để đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới sẽ thúc đẩy, tác động tốt đến hoạt động của trung tâm. Trong hoạt động, TTHTCĐ phải chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình thực tế địa phương để tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động có hiệu quả./.

Nguyễn Thanh Hùng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

933/SGDĐT-CTTT
05/06/2018

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

873 /SGDĐT-CTTT
28/05/2018

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

1115/QĐ-UBND
21/05/2018

Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

10/HD-SGDĐT
25/05/2018

Hướng dẫn Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng coi thi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

90/KH-HĐT
25/05/2018

Kế hoạch công tác của Hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cụm thi 51 - Sở GDĐT An Giang

270/KH-BGDĐT
02/05/2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

843 /SGDĐT-CTTT
22/05/2018

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

08/TB-BTCCT
14/05/2018

Thông báo số 2 về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018

823/SGDĐT-CTTT
18/05/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180