Các cấp Mầm non - Mẫu giáo
Danh sách sản phẩm ĐDDH đạt giải năm học 2016-2017


ĐDDH đạt giải cấp mầm nom-mẫu giáo năm học 2016-2017 21/04/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Bạch Huệ - MG Hoa Hồng 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Thị Kim Nhi - MG Mỹ An 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Thị Kim Thanh-MG Bình Mỹ 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Kim Tới - MG Thoại Giang 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Nhung - MN TT Mỹ Luông 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Ngọc Trân - MG Ô Long Vĩ 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Thị Thủy Ngân - MG Định Thành 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Phạm Thị Mỹ Tài - Trẻ em khuyết tật 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Đỗ Thị Sang - MG Châu Phong 18/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
48 /SGDĐT-CTTT
11/01/2019

Thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

05/KH-SGDĐT
10/01/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang

31/2018/TT-BGDĐT
24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên

03/SGDĐT-CTTT
02/01/2019

Phát động Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019

02/KH-SGDĐT
02/01/2019

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025” của ngành giáo dục và đào tạo

04/SGDĐT-CTTT
02/01/2019

Tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em

2441/SGDĐT-CTTT
26/12/2018

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

215/KH-SGDĐT
27/12/2018

Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019

214/KH-SGDĐT
26/12/2018

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2356/SGDĐT-CTTT
14/12/2018

Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180