Tư liệu Cấp Tiểu học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp tiểu học năm học 2016-2017


Phan Thị Kim Luyến - TH Long Hòa 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Phạm Tường Vân - TH A Tân An 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Thị Thúy Hằng - TH B Bình Thủy 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Hồng Nhung - TH C Núi Sam 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Ánh Tươi - TH Lê Văn Tám 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Tấn Nhựt - TH A Cần Đăng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Lê Phương Hiếu - TH Phạm Hồng Thái 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trịnh Tùng Chinh - TH Trịnh Hoài Đức 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Kiều Thanh Huy - TH Long Hưng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Tất Linh - TH Vĩnh Phước 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
04 /HD-SGDĐT
08/03/2019

Hướng dẫn Tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

10 /HD-SGDĐT
14/05/2019

Hướng dẫn tổ chức công tác ra đề - in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

08/HD-SGDĐT
07/05/2019

Hướng dẫn Sinh hoạt hè 2019

694 /SGDĐT-CTTT
06/05/2019

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

08/2019/TT-BGDĐT
02/05/2019

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

625 /SGDĐT-CTTT
24/04/2019

Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

45/KH-SGDĐT
17/04/2019

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong các cơ sở giáo dục năm 2019

547/SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phổ cập bơi phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh

544 /SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

43 /KH-SGDĐT
10/04/2019

Kế hoạch thực hiện công Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180