Tư liệu Cấp Tiểu học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp tiểu học năm học 2016-2017


Phan Thị Kim Luyến - TH Long Hòa 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Phạm Tường Vân - TH A Tân An 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Thị Thúy Hằng - TH B Bình Thủy 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Hồng Nhung - TH C Núi Sam 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Ánh Tươi - TH Lê Văn Tám 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Tấn Nhựt - TH A Cần Đăng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Lê Phương Hiếu - TH Phạm Hồng Thái 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trịnh Tùng Chinh - TH Trịnh Hoài Đức 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Kiều Thanh Huy - TH Long Hưng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Tất Linh - TH Vĩnh Phước 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180