Tư liệu Cấp Tiểu học
Danh sách bài giảng e-Learning đạt giải năm học 2016-2017


Danh sách bài giảng e-learning đạt giải 2016-2017 24/04/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Minh Khiết - TH B Lương Phi 23/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Đăng Thị Minh Xuân - TH C Thạnh Mỹ Tây 23/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Đinh Ký - TH Phú Xuân 26/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Đặng Thanh Toàn - TH Trần Phú 26/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Văn Danh - TH Phú Long 26/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180