Tư liệu cấp Trung Học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp THCS giải năm học 2016-2017


Trần Trọng Hiếu-THCS Phú Vĩnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Phước Sang-THCS Vĩnh Trạch 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Huỳnh Minh Vương-THCS Vĩnh Lợi 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Duy, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Bé Hường-PT DTNT THCS Tịnh Biên 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Cao Minh Châu-THCS Long Giang 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Thị Mỹ Hạnh-THCS Long Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Trung Nhứt-THCS Phú Hội 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Dương Đỗ Đạt-THCS-THPT Cô Tô 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Mã Tấn Lợi - THCS Vĩnh Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Minh Quang - THCS Đào Hữu Cảnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180