Tư liệu cấp Trung Học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp THCS giải năm học 2016-2017


Trần Trọng Hiếu-THCS Phú Vĩnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Phước Sang-THCS Vĩnh Trạch 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Huỳnh Minh Vương-THCS Vĩnh Lợi 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Duy, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Bé Hường-PT DTNT THCS Tịnh Biên 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Cao Minh Châu-THCS Long Giang 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Thị Mỹ Hạnh-THCS Long Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Trung Nhứt-THCS Phú Hội 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Dương Đỗ Đạt-THCS-THPT Cô Tô 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Mã Tấn Lợi - THCS Vĩnh Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Minh Quang - THCS Đào Hữu Cảnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
1213/SGDĐT-CTTT
18/07/2018

Công văn tham gia triển lãm Tem Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang.

1191 /SGDĐT-CTTT
16/07/2018

Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

107/KH-SGDĐT
02/07/2018

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

1087/SGDĐT-CTTT
28/06/2018

Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

95/QĐ-BTC
21/06/2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

79/KH-HĐPH
04/06/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tỉnh An Giang

96/KHLT-SGDĐT-ĐTN
12/06/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022

975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

933/SGDĐT-CTTT
05/06/2018

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

873 /SGDĐT-CTTT
28/05/2018

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180