Tư liệu cấp Trung Học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp THCS giải năm học 2016-2017


Trần Trọng Hiếu-THCS Phú Vĩnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Võ Phước Sang-THCS Vĩnh Trạch 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Huỳnh Minh Vương-THCS Vĩnh Lợi 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Duy, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Bé Hường-PT DTNT THCS Tịnh Biên 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Cao Minh Châu-THCS Long Giang 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Thị Mỹ Hạnh-THCS Long Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Trung Nhứt-THCS Phú Hội 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Dương Đỗ Đạt-THCS-THPT Cô Tô 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Mã Tấn Lợi - THCS Vĩnh Bình 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Minh Quang - THCS Đào Hữu Cảnh 12/07/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
2047 /SGDĐT-CTTT
08/11/2018

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

2029 /SGDĐT-CTTT
05/11/2018

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2018

1926 /SGDĐT-CTTT
23/10/2018

Tổ chức tập thể dục buổi sáng,thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học

35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180