Tư liệu cấp Trung Học
Danh sách bài giảng e-Learning đạt giải cấp THCS năm học 2016-2017


Danh sách bài giảng e-learning đạt giải 2016-2017 24/04/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Thị Cẩm Nang - THCS Bình Chánh 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Văn Khá - THCS Thạnh Mỹ Tây 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Đỗ Đoàn Hữu Lộc - THCS-THPT Cô Tô 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trần Thanh Long - THCS-THPT Cô Tô 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trần Quang Diễn - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 25/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Đặng Văn Tuấn - THCS Bình Thành 25/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Tô Hồ Ngọc Thạch - THCS TT Phú Hòa 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Tăng Nhật Tiến - THCS-THPT Cô Tô 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Huỳnh Thoại Minh - THCS Mỹ Thới 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180