Tư liệu cấp Trung Học
Danh sách bài giảng e-Learning đạt giải cấp THPT năm học 2016-2017


Danh sách bài giảng e-learning đạt giải 2016-2017 24/04/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thanh Huy - THPT Ung Văn Khiêm 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trần Văn Tâm - THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Hữu Phát - THPT Nguyễn Trung Trực 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Thanh Thủy-THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lê Bình Phương - THPT Nguyễn Trung Trực 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Anh Tuân - THPT Nguyễn Hiền 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trương Quốc Hùng - THPT Long Xuyên 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lý Thanh Xuân Vũ - THPT Nguyễn Hữu Cảnh 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Lý Hồng Hào - THPT Đức Trí 02/06/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180