64x64

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Tiếp theo Hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT ngày 08/3/2019 về tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn bổ sung một ...

16/04/2019
64x64

V/v lập danh sách tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông ...

16/04/2019
64x64

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh khóa ngày 23/3/2019

Căn cứ điểm bài thi của học sinh, đề nghị của Hội đồng chấm thi và kết luận của Ban xét duyệt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo kết ...

16/04/2019
64x64

Báo cáo kết quả hoạt động Quí I/2019 và phương hướng hoạt động Quí II/2019 của Quỹ Khuyến học An Giang

Báo cáo kết quả hoạt động Quí I/2019 và phương hướng hoạt động Quí II/2019 của Quỹ Khuyến học An Giang

12/04/2019
64x64

Phòng GDĐT Tân Châu tổ chức Hội thảo thư viện chuyên đề: “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện trường học”

Thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác ...

09/04/2019
100%x180100%x180
100%x180100%x180
100%x180100%x180
 
 
100%x180100%x180
 
Bình chọn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180