Tin Giáo dục
A- A+
Tân Châu: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thị xã lần thứ 28
08/01/2018 351

Sáng ngày 05/01/2017, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã lần 28 năm học 2017 – 2018. Ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã đến dự


Hội khoẻ Phù Đổng diễn ra từ ngày 05-1 đến 01-2-2018, với sự tham gia của 24 đơn vị cấp Tiểu học và 13 đơn vị cấp THCS, thi đấu ở 8 môn gồm: bóng đá, đá cầu, cầu lông, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua, bơi lội, bi sắt và điền kinh.

Hội khoẻ Phù Đổng là ngày hội Thể thao dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS trong toàn thị xã tham gia nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học và làm nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, hoạt động của ngày hội nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của các trường học. Thông qua thi đấu, phát hiện vận động viên có năng khiếu và bổ sung đội tuyển thể thao cho thị xã, tỉnh và của quốc gia.

Lệ Quân (Đài PTTH Tân Châu)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

131/KH-SGDĐT
27/08/2018

Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180