Tin Giáo dục
A- A+
Hội thi tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2017 - 2018
02/02/2018 540

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018 và Kế hoạch số 139/KH-SGDĐT 22/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2017 - 2018. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực nghe nói và giao tiếp bằng tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, ngày 28/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi tài năng tiếng Anh dành cho học sinh THPT năm học 2017-2018 tại 03 cụm trường


Cụ thể như sau: Cụm 1 do trường THPT Long Xuyên đăng cai tổ chức, gồm các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Thoại Sơn; cụm 2 do trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa đăng cai tổ chức, gồm các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, thị xã Tân Châu và huyện Tịnh Biên. Cụm 3 do trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đăng cai tổ chức, gồm các trường THPT thuộc địa bàn huyện Phú Tân, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn. Nội dung và hình thức thi học sinh phải thể hiện được năng khiếu của mình, mỗi đội thi trong 05 phút thông qua các tiểu phẩm (hay hình thức khác) bằng tiếng Anh có nội dung xoay quanh những chủ đề về bạn bè, thầy, cô, mái trường, truyện dân gian, cổ tích…hoặc những tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày; kế đến các đội dự thi bốc thăm một chủ đề bắt buộc, nội dung chủ đề xoay quanh chương trình của cấp học, mỗi đội thi có 10 phút chuẩn bị  trình bày bằng tiếng Anh trước giám khảo. Được biết các tiêu chí chấm điểm bao gồm: phát âm, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, nội dung tiểu phẩm, nội dung bài hùng biện, phong cách biểu diễn, trình bày.

Kết thúc Hội thi mỗi cụm được lựa chọn 05 trường THPT vào chung khảo để dự thi cấp tỉnh. Về nhất cụm 1 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu; nhất cụm 2 trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa; nhất cụm 3 trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Võ Thành An (Phòng GDTrH-GDTX)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180