Tin Giáo dục
A- A+
Trên 600 học sinh và giáo viên của trường Tiểu học Phú Thạnh được tuyên truyền bệnh tay - chân - miệng
09/04/2018 305

Sáng ngày 09/4/2018, Trạm y tế xã Phú Thạnh phối hợp với Tiểu học B Phú Thạnh tổ chức tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng cho trên 600 học sinh và giáo viên của trường


Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh và giáo viên được nghe cán bộ truyền thông của trạm y tế xã Phú Thạnh thông tin về tình hình dịch bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, đường lây, biến chứng của bệnh tay- chân- miệng; hướng dẫn cách phòng chống bệnh và quy trình rửa tay bằng xà phòng. Qua hướng dẫn, các em học sinh được thực hành tại chỗ 6 bước rửa tay bằng xà phòng.

Đây là hoạt động được Trạm y tế xã Phú Thạnh phối hợp với các trường trên địa bàn xã thực hiện thường xuyên, nhằm góp phần chủ động phòng chống bệnh và hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra ở lứa tuổi học sinh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, sắp tới, trạm y tế xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông ở các điểm trường cũng như ngoài cộng đồng để hạn chế tình trạng số ca mắc xảy ra trên địa bàn./.

           

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180