Tin Giáo dục
A- A+
Phòng GDĐT Thoại Sơn tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện” năm học 2017 – 2018
17/04/2018 240

Sáng ngày 14/4/2018, tại trường tiểu học B Thoại Giang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn đã tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện” năm học 2017 – 2018. Ông Võ Văn Đông – Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Thoại Sơn đã đến dự và phát biểu khai mạc hội thi


Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” kỳ này có 75 thí sinh đến từ 30 trường tiểu học trên địa bàn huyện cùng tham gia dự thi.

Đến với hội thi, mỗi thí sinh đều phải trải qua 04 phần thi: Phần thi về hồ sơ giáo viên chủ nhiệm và Sáng kiến được xếp loại C cấp huyện trở lên; phần thi kiểm tra năng hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, của địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp bằng hình thức trắc nghiệm; phần thi ứng xử tình huống sư phạm  trong công tác chủ nhiệm lớp dưới dạng tự luận; phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm, giáo viên kể lại một việc đã làm và đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong suốt quá trình hoạt động dạy học và làm công tác chủ nhiệm lớp.

Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện” là dịp để giáo viên tiểu học trong huyện được thể hiện năng lực chuyên môn; dip để giao lưu, gặp gỡ, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp góp phần xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường tiểu học./.

Trương Kỉnh Nhơn


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180