Tin Giáo dục
A- A+
Phú Tân tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2017 - 2018
06/06/2018 270

Sáng ngày 02/6/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2017-2018. Tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng lãnh đạo và giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi của các trường Tiểu học trên địa bàn huyện


Năm học 2017 - 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện dành cho giáo viên bậc Tiểu học. Theo đó, hội thi giáo viên dạy giỏi diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 26/01/2018, với 392 giáo viên của các trường tiểu học trên địa bàn huyện dự thi 2 phần thi lý thuyết và thực hành giảng dạy. Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi được tổ chức từ ngày 14/4 đến 21/4/2018, có 63 giáo viên chủ nhiệm đến từ 27/31 trường Tiểu học trong huyện tham gia dự thi phần thi kiểm tra năng lực và kể chuyện về công tác chủ nhiệm mà bản thân ấn tượng nhất trong hoạt động chủ nhiệm.

Theo đánh giá của ban tổ chức, cả 2 hội thi, đa số thí sinh dự thi phần lý thuyết đều nắm khá vững các  quyết định, thông tư và vận dụng vào bài kiểm tra khá tốt; hầu hết các giáo viên đều có tác phong sư phạm khá chuẩn mực, có chuẩn bị tốt bài giảng, giảng dạy theo phân hóa đối tượng học sinh. Đối với hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hầu hết các giáo viên có đầu tư và thể hiện tốt phần kể chuyện, nội dung câu chuyện mang tính giáo dục cao.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 166 giấy chứng nhận cho 166 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và 25 giấy chứng nhận cho các giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2017 – 2018./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180