Tin Giáo dục
A- A+
Hội thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân được đặt tên các trường THCS thuộc huyện Chợ Mới" năm 2018
26/06/2018 73

Huyện Đoàn vừa phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới tổ chức Hội thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân tên trường THCS huyện Chợ Mới" năm 2018, tại TT Mỹ Luông, với sự tham gia của 60 học sinh đến từ 12 trường THCS được đổi tên theo danh nhân trong huyện thời gian qua


Hội thi diễn ra với 3 phần thi: Ở phần thi đầu, mỗi đội giới thiệu về đơn vị trường mình trong thời gian không quá 10 phút, với các hình thức như: hát, ngâm thơ, diễn kịch, tiểu phẩm… Vòng trả lời nhanh 5 câu hỏi trắc nghiệm và vòng cuối cùng là vòng tên danh nhân của các trường THCS huyện Chợ Mới: Mỗi đội sẽ xây dựng cho mình 01 tiết mục hoạt cảnh, sân khấu hóa, thuyết trình... theo chủ đề: gắn với lồng ghép tên danh nhân của trường mình. Qua những phần thi sôi nổi, kết quả trường THCS Lê Hưng Nhượng, xã Hội An đã giành giải nhất của hội thi.

Qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các em HS, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn – Đội của huyện hiểu biết lịch sử, danh nhân Huyện Chợ Mới nói riêng và lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung; Tạo điều kiện cho các Liên đội được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần cùng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh./.

Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

131/KH-SGDĐT
27/08/2018

Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180