Tin Giáo dục
A- A+
Kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018 của tỉnh An Giang
16/07/2018 882

Năm 2018 là năm thứ hai Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang chủ trì tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia với mục tiêu “hai trong một” theo Quy chế của Bộ GDĐT; lấy kết quả kỳ thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm cơ sở xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng.


Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GDĐT An Giang phối hợp với 4 trường: Đại học An Giang, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Xây dựng Miền Tây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức công tác coi thi tại 40 điểm thi với 16.414 thí sinh (TS) đăng ký dự thi; trong đó, số TS thi chỉ xét tốt nghiệp là 1.851; số TS thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng là 13.817; số TS tự do thi chỉ xét tuyển đại học, cao đẳng là 746.

Công tác coi thi diễn ra từ ngày 25/6 đến 27/6/2018 tại 11 huyện thị thành trên toàn tỉnh; tất cả các Điểm thi đều đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng theo quy chế của Bộ GDĐT; hơn 2.200 cán bộ tham gia coi thi đều chấp hành tốt giấc, quy định của kỳ thi, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế;  chỉ có 1 thí sinh hệ GDTX bị đình chỉ  thi do vi phạm quy chế mang tài liệu vào phòng thi.

Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 28/7 đến 06/7/2018 tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Công tác tổ chức chấm thi thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Trong suốt quá trình chấm thi luôn có sự giám sát của Thanh tra Sở GDĐT và Thanh tra Bộ GDĐT cắm chốt tại điểm chấm thi. Các công đoạn chấm thi được tổ chức khá khoa học, cán bộ tham gia chấm thi thực hiện nghiêm túc giờ giấc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nên tiến độ công việc thực hiện sớm hơn kế hoạch dự kiến. Sở GDĐT công bố kết quả thi ngày 11/7/2018, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT đúng lịch quy định của Bộ GDĐT để thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi.

Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại An Giang cũng khá ổn định so với năm 2017, theo thống kê từ phần mềm quản lý thi, có 15.381 thí sinh tốt nghiệp/15.643 thí sinh dự thi, kết quả tốt nghiệp THPT chung của tỉnh An Giang là 98,33 %.

Nhìn chung, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại An Giang diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và kết quả Kỳ thi là một nguồn động lực lớn để thầy và trò của tỉnh An Giang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác dạy và học trong thời gian tới./.

Lương Tấn Hùng Theo Phòng GDCN - KTKĐ


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180