Tin Giáo dục
A- A+
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại trường mầm non Tà Đảnh và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tri Tôn
24/09/2018 96

Chiều ngày 17/9/2018, Đoàn khảo sát do ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc tại trường mầm non Tà Đảnh và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, xem xét việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong hệ thống cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn huyện Tri Tôn.


Kết quả thời gian qua, huyện Tri Tôn đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách pháp luật đối với giáo viên và cán bộ quản lý theo quy định hiện hành; không có trường hợp chi sai phải thu hồi. Thực hiện nghiêm túc đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp, theo quy định của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được đào tạo đúng chuyên ngành mầm non; có tâm huyết với nghề nghiệp, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ngành giáo dục đào tạo huyện Tri Tôn triển khai thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên mầm non nghiêm túc, đúng theo quy định; việc tuyển dụng giáo viên mầm non chủ yếu thông qua hình thức xét tuyển, do số thí sinh đăng ký dự tuyển thấp hơn nhu cầu chi tiêu tuyển dụng.

Qua khảo sát tại trường trường mầm non Tà Đảnh nhận thấy, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý và nhà giáo được triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định như chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp,… chi trả đúng đủ, kịp thời theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, ngoài chế độ chính sách theo quy định hiện hành, chưa có chế độ đãi ngộ nào cho giáo viên mầm non; phát triển cơ sở, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ngoài công lập còn chậm; một số đơn vị còn thiếu cán bộ quản lý. Bên cạnh đó việc bố trí giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non còn thiếu chưa đủ theo định mức quy định.

Ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, một số ý kiến đề nghị tỉnh cần quan tâm có chế độ chính sách đặc thù với giáo viên mầm non ở khu vực vùng sâu, vùng khó khăn; có chế độ thu hút, đãi ngộ đối với giáo viên Mầm non để giáo viên yên tâm công tác, tránh tình trạng bỏ nghề. Đối với giáo viên mới được tuyển dụng được hưởng 100% mức lương cơ bản và hệ số ngang bằng với giáo viên phổ thông....

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ những khó khăn và ghi nhận các kiến nghị của địa phương, của trường trong thực hiện chính sách pháp luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong hệ thống cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn huyện. Đoàn sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách đối giáo viên mầm non trong hệ thống cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Hùng (VP HĐND Tỉnh)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180