Tin Giáo dục
A- A+
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Quy định về quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
01/10/2018 275

Ngày 22/8/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.


Thông tư gồm 6 chương  với 43 điều quy định Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Các mức đánh giá trường tiểu học, Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018

Ngô Thị Kim Phụng Theo VPS


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180