Tin Giáo dục
A- A+
Hội nghị Tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học
15/05/2017 590

Ngày 11/5/2017, tại hội trường Thành ủy thành phố Châu Đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học


Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Song Hùng - Chuyên viên Vụ Giáo Dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Võ Văn Quới - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT phụ trách tiếng Anh và hơn 200 giáo viên tiếng Anh tiểu học.

Trong hội nghị ông Nguyễn Song Hùng đã chia sẻ kinh nghiệm phương pháp giảng dạy về kĩ năng đọc và viết tiếng Anh tiểu học; khai thác công cụ hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên và học sinh trên website www.sachmem.vn.

Kết thúc hội nghị ông Võ Văn Quới - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học đã đề nghị các Phòng GDĐT tổ chức rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của các trường tiểu học trên địa bàn để đăng ký tổ chức dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần (từ lớp 3 đến lớp 5) ở năm học 2017-2018 và mở rộng hàng năm, đến năm học 2020-2021 có 100% trường tiểu học dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần”./.

Kim Hồng (Phòng GD Tiểu học)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
117/QD-SGDĐT
29/01/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

3885/QĐ-UBND
28/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

355/QĐ-UBND
13/02/2018

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nưóc ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

239/SGDĐT-GDTrH-GDTX
13/02/2018

Tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

01/HD-SGDĐT
05/02/2018

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

15 /TB-SGDĐT
05/02/2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018

155/SGDĐT-CNTTTVTB
29/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn

20 /KH-SGDĐT
30/01/2018

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

12 /KH-SGDĐT
17/01/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

18 /KH-SGDĐT
30/12/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180