Tin Giáo dục
A- A+
Phân tích đề thi môn Địa lý - Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
24/07/2017 584

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPT QG) năm 2017, môn Địa lý lần đầu tiên thi với hình thức trắc nghiệm cùng với các môn Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân. Theo quy chế thi, trong phòng thi có 24 thí sinh thì có 24 mã đề thi khác nhau; đây cũng là điểm mới ở kỳ thi năm nay. Qua tham khảo 24 mã đề thi khác nhau cho thấy: chỉ có 4 đề thi khác nhau, sau đó mỗi đề thi được xáo trộn thành 6 mã đề thi. Ở môn Địa lý các mã đề thi có cùng nội dung như sau: đề thi thứ nhất có cùng nội dung nhưng khác mã đề gồm 301, 307, 309, 315, 317, 323. Tương tự đề thi thứ hai gồm 302, 308, 310, 316, 318, 324; đề thi thứ ba gồm 303, 305, 311, 313, 319, 321; đề thi thứ tư gồm 304, 306, 312, 314, 320, 322


Tuy khác nhau, nhưng các đề thi vẫn theo cấu trúc như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó qua các đề minh họa và thử nghiệm. Đề thi có 40 câu được thể hiện từng nội dung như sau:

- Địa lý Tự nhiên: 7 câu.

- Địa lý Dân cư: 3 câu.

- Địa lý các Ngành kinh tế: 10 câu.

- Địa lý các Vùng kinh tế: 10 câu.

- Thực hành: 10 câu, trong đó có 5 câu khai thác Atlat Địa lý Việt Nam, 4 câu phân tích số liệu, biểu đồ và 1 câu nhận dạng biểu đồ.

Điều mọi người quan tâm đó là đề thi khác nhau thì sẽ có sự chênh lệch về mức độ câu hỏi, việc đó ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh như đề thi này khó, đề thi này dễ… Qua nghiên cứu 4 đề thi cho thấy: mặc dù khác nhau về nội dung nhưng giữa các đề thi rất ít có sự chênh lệch về mức độ hay nói cách khác khá tương đồng, có nhiều điểm giống nhau.

Về xáo trộn đề thi giữa các mã đề có thể thấy như sau: từ câu 41 đến câu 64 đều là các câu hỏi mức độ nhận biết, từ câu 65 đến câu 76 là thông hiểu và vận dụng thấp, từ câu 77 đến câu 80 là vận dụng cao. Theo từng khớp trên, số câu hỏi được xáo trộn thành các mã đề thi khác nhau.

Về nội dung:

+ Phần thực hành: 10 câu hỏi khá tương đồng về câu dẫn, chỉ khác nhau về địa điểm và số liệu. Chẳng hạn như 5 câu hỏi về khai thác Atlat Địa lý Việt Nam, trong từng câu giống nhau về số trang, câu dẫn, chỉ có khác nhau về địa điểm, có thể thấy qua minh họa sau:

Mã đề thi 301

Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.      B. Nam Bộ.                 C. Tây Nguyên.                       D. Bắc Trung Bộ.

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 và trang 4 – 5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.           B. Quảng Ngãi.                       C. Bình Định.              D. Phú Yên.

Mã đề thi 302

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Đông Bắc Bộ.        B. Tây Bắc Bộ.           C. Trung và Nam Bắc Bộ.                 D. Bắc Trung Bộ.

Câu 53. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 và trang 4 – 5, cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Phú Yên.                B. Bình Định.              C. Quảng Nam.                       D. Quảng Ngãi.

Mã đề thi 303

Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.      B. Nam Bộ.                 C. Tây Nguyên.                       D. Bắc Trung Bộ.

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 và trang 4 – 5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.            B. Ninh Thuận.                       C. Bình Thuận.                        D. Phú Yên.

Mã đề thi 304

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Trung và Nam Bắc Bộ.                  B. Tây Bắc Bộ.           C. Đông Bắc Bộ.        D. Bắc Trung Bộ.

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 và trang 4 – 5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.                 B. Quảng Bình.                       C. Thanh Hóa.             D. Nghệ An.

+ Tương tự phần lý thuyết, chỉ cần thí sinh nắm được khái niệm vùng kinh tế trọng điểm là có thể chọn được đáp án cho câu hỏi ở các mã đề khác nhau:

Mã đề thi 301

Câu 51. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Phạm vi của vùng thay đổi theo thời gian.            B. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.

C. Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta. D. Có trữ lượng dầu khí đứng đầu cả nước.

Mã đề thi 302

Câu 46. Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là

A. có tỷ trọng nhỏ trong tổng GDP của quốc gia.     

B. tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước.

C. phạm vi gồm nhiều tỉnh, ranh giới ổn định.                      

D. khả năng thu hút vốn đầu tư còn nhiều hạn chế.

Mã đề thi 303

Câu 47. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Là cửa ngõ thông ra biển của Tây Nguyên và Nam Lào. 

B. Chất lượng nguồn lao động cao đứng đầu cả nước.

C. Có thế mạnh tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.          

D. Ở vị trí tiếp giữa các vùng phía bắc và phía nam.

Mã đề thi 304

Câu 48. Vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh kinh tế.                      B. Ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

C. Có sức hấp dẫn lớn các nhà đầu tư.                       D. Chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP cả nước.

Hoặc:

Mã đề thi 301

Câu 47. Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

A. Cao su.                   B. Chè.                        C. Thuốc lá.                 D. Cà phê.

Mã đề thi 304

Câu 47. Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

A. Điều.                      B. Cà phê.                   C. Chè.                        D. Cao su.

Hoặc:

Mã đề thi 301

Câu 48. Công nghiệp chế biến cà phê của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.             B. Đồng bằng sông Hồng.     

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.       D. Tây Nguyên.

Mã đề thi 304

Câu 52. Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.                  B. Bắc Trung Bộ.    

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hoặc:

Mã đề thi 303

Câu 70. Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiên liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

A. Ô nhiễm không khí.                       B. Ô nhiễm đất đai.    

C. Ô nhiễm nước ngầm.                      D. Ô nhiễm nước mặt.

Mã đề thi 304

Câu 72. Việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên và môi trường?

A. Hạ thấp mực nước ngầm.  B. Thu hẹp diện tích rừng.     

C. Ô nhiễm nguồn nước.                    D. Ô nhiễm đất đai.

            Trong phần đáp án, cách xáo trộn đáp án cũng không theo tỷ lệ nhất định để tránh hiện tượng thí sinh chỉ chọn một phương án, có thể thấy qua 4 mã đề thi sau:

Đáp án

Mã đề 301

Mã đề 302

Mã đề 303

Mã đề 304

A

13 câu

9 câu

11 câu

10 câu

B

4 câu

10 câu

10 câu

11 câu

C

12 câu

11 câu

10 câu

9 câu

D

11 câu

10 câu

9 câu

10 câu

            Với mã đề thi 301, nếu thí sinh chỉ chọn đáp án B hết thì chỉ đúng có 4 câu và như vậy chỉ được 1 điểm, như thế sẽ rơi vào điểm liệt.

            Trên đây là những phân tích thấy được từ đề thi môn Địa lý trong kỳ thi THP TQG năm 2017, mong rằng đó là những kinh nghiệm để phục vụ cho công tác dạy học cũng như ôn thi ở các năm tiếp theo./.

Trương Quyền Vũ - Trường THPT Chu Văn An


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1191 /SGDĐT-CTTT
16/07/2018

Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

107/KH-SGDĐT
02/07/2018

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

1087/SGDĐT-CTTT
28/06/2018

Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

95/QĐ-BTC
21/06/2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

79/KH-HĐPH
04/06/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tỉnh An Giang

96/KHLT-SGDĐT-ĐTN
12/06/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022

975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

933/SGDĐT-CTTT
05/06/2018

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

873 /SGDĐT-CTTT
28/05/2018

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

1115/QĐ-UBND
21/05/2018

Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180