Tin Giáo dục
A- A+
Khai giảng lớp học “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông”
10/08/2017 597

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-UBND-ĐHQG được ký kết ngày 29 tháng 9 năm 2016 giữa UBND tỉnh An Giang và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động giai đoạn 2016 - 2017 thực hiện Chương trình liên kết giữa UBND tỉnh An Giang với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu và ứng dụng “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông tỉnh An Giang” năm 2017. Đến tham dự khai giảng lớp học, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Trần Tuấn Khanh, phó giám đốc Sở; ông Nguyễn Quốc Khanh, trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên. Về phía trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng phòng và tiến sĩ Trần Anh Tiến, phó trưởng phòng phòng Quản lý Khoa học - Dự án.

Với các mục tiêu chí là Cung cấp phương pháp luận giảng dạy các môn khoa học xã hội trong thời đại mới; cung cấp các phương pháp cụ thể dùng trong giảng dạy các môn khoa học xã hội hiện nay; xây dựng phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với các phương pháp giảng dạy mới.

Được biết, tham gia lớp học tại cụm Long Xuyên từ ngày 7/8 đến ngày 26/8/2017 với hơn 250 giáo viên cốt cán tại các trường phổ thông tham gia của 5 môn học, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Tiếp theo là cụm Châu Đốc sẽ học từ ngày 8/8 đến 27/8/2017 và cụm Tâm Châu từ ngày 9/8 đến ngày 28/8/2017./.

Võ Thành An (Phòng GDTrH-GDTX)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
117/QD-SGDĐT
29/01/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

3885/QĐ-UBND
28/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

355/QĐ-UBND
13/02/2018

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nưóc ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

239/SGDĐT-GDTrH-GDTX
13/02/2018

Tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

01/HD-SGDĐT
05/02/2018

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

15 /TB-SGDĐT
05/02/2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018

155/SGDĐT-CNTTTVTB
29/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn

20 /KH-SGDĐT
30/01/2018

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

12 /KH-SGDĐT
17/01/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

18 /KH-SGDĐT
30/12/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180