Tin Giáo dục
A- A+
Khai giảng lớp học “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông”
10/08/2017 640

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-UBND-ĐHQG được ký kết ngày 29 tháng 9 năm 2016 giữa UBND tỉnh An Giang và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động giai đoạn 2016 - 2017 thực hiện Chương trình liên kết giữa UBND tỉnh An Giang với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu và ứng dụng “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông tỉnh An Giang” năm 2017. Đến tham dự khai giảng lớp học, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Trần Tuấn Khanh, phó giám đốc Sở; ông Nguyễn Quốc Khanh, trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên. Về phía trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng phòng và tiến sĩ Trần Anh Tiến, phó trưởng phòng phòng Quản lý Khoa học - Dự án.

Với các mục tiêu chí là Cung cấp phương pháp luận giảng dạy các môn khoa học xã hội trong thời đại mới; cung cấp các phương pháp cụ thể dùng trong giảng dạy các môn khoa học xã hội hiện nay; xây dựng phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với các phương pháp giảng dạy mới.

Được biết, tham gia lớp học tại cụm Long Xuyên từ ngày 7/8 đến ngày 26/8/2017 với hơn 250 giáo viên cốt cán tại các trường phổ thông tham gia của 5 môn học, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Tiếp theo là cụm Châu Đốc sẽ học từ ngày 8/8 đến 27/8/2017 và cụm Tâm Châu từ ngày 9/8 đến ngày 28/8/2017./.

Võ Thành An (Phòng GDTrH-GDTX)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1191 /SGDĐT-CTTT
16/07/2018

Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

107/KH-SGDĐT
02/07/2018

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

1087/SGDĐT-CTTT
28/06/2018

Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

95/QĐ-BTC
21/06/2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

79/KH-HĐPH
04/06/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tỉnh An Giang

96/KHLT-SGDĐT-ĐTN
12/06/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022

975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

933/SGDĐT-CTTT
05/06/2018

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

873 /SGDĐT-CTTT
28/05/2018

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

1115/QĐ-UBND
21/05/2018

Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180