Tin Giáo dục
A- A+
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hội đồng bộ môn tiểu học cấp huyện năm học 2017 – 2018”
04/10/2017 560

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch Hội đồng bộ môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang, sáng 30/9/2017, tại Trường tiểu học A thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) Phòng G&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn tiểu học cấp huyện năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018, ông Võ Văn Đông – Phó Trưởng phòng – Phó Chủ tịch HĐBM; ông Lê Nam Thắng – chuyên viên; ông Trần Trang Tấn – Thanh tra Phòng GDĐT cùng đại diện Ban Giám hiệu 30 trường tiểu học và các thành viên HĐBM cấp huyện đã đến dự


Ông Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên Phòng GD&ĐT – Thư ký HĐBM đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn cấp huyện năm học 2016 – 2017. Trong năm học qua, các thành viên HĐBM đã dự giờ tư vấn chuyên môn được 170 tiết, trong đó, có 88 tiết đạt Tốt, 72 tiết Khá, 10 tiết Trung bình, không tiết bị xếp loại yếu; thăm lớp 120 lượt; giám sát thực hiện Thông tư 22 kèm Thông tư 30 được 32 lượt; giám sát việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 29 lượt; soạn đề kiểm tra 58 lượt. Nhận định chung qua công tác thực hiện nhiệm vụ của HĐBM, trong báo cáo có nêu:

  - HĐBM đã tạo được sự chuyển biến và nâng chất lượng hơn trong hoạt động dạy và học. Các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, nhiều thành viên của HĐBM đóng góp rất lớn trong phong trào giáo dục của huyện nhà. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn, định hướng các hoạt động giáo dục.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn TNXH khối 1, 2, 3 và môn Khoa học khối 4, 5, Ban giám hiệu có triển khai kịp thời; chỉ đạo tiếp tục thực hiện đăng kí áp dụng phương pháp BTNB theo các địa chỉ gợi ý, quy định số tiết thực hiện ở mỗi học kì theo hướng dẫn; tổng hợp, theo dõi việc thực hiện và thao giảng để chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng dạy bằng phương pháp này. Tuy nhiên, còn một số giáo viên chưa quan tâm đầu tư nhiều nghiên cứu dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Ban Giám hiệu một số trường chưa quan tâm đến công tác dự giờ các môn này.

- Việc dạy – học môn Mĩ thuật theo phương pháp dạy học Đan Mạch được giáo viên quan tâm vận dụng vào chương trình hiện hành từng bước nâng dần được chất lượng môn và ngày càng có hiệu quả. Qua phương pháp dạy học mới giúp học sinh rèn kỹ năng diễn đạt trước lớp một cách tự tin và bạo dạn hơn; học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.

- Đối với việc rèn luyện kỹ năng nói và viết phần lớn học sinh các lớp đều đạt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo qui định. Học sinh có ý thức tự giác trong học tập, nắm được nội dung bài học, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, đa số viết chữ khá đúng mẫu; giáo viên căn cứ chuẩn kiến thức và tình hình thực tế lớp học mà đưa ra các bài tập phù hợp.

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng bộ môn, ông Võ Văn Đông - Phó Chủ tịch HĐBM đã triển khai kế hoạch hoạt động bộ môn năm học 2017 – 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Mỗi  thành  viên  HĐBM  tiểu  học  cấp  huyện thực  hiện  đầy  đủ các chỉ tiêu  sau đây trong năm học:

1.  Giám  sát  việc  đổi  mới  kiểm  tra,  đánh  giá  học  sinh  tiểu  học, cách  ghi  bảng tổng  hợp  kết  quả  đánh  giá  giáo  dục  học  sinh  1  trường/học  kỳ  theo  Thông  tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT; 

2. Dự giờ 5 tiết/học kỳ (có phiếu dự giờ) đối với khối lớp/phân môn được phân công  phụ  trách  và  có  báo  cáo  kết  quả  (theo  mẫu) vào  cuối  học  kỳ I,  cuối  năm  học 2017-2018;

3. Biên soạn đề kiểm tra: Mỗi thành viên biên soạn 4 đề/năm học đối với môn Tiếng  Việt  và  Toán;  2  đề/năm  học  đối  với  môn  Tiếng  Anh và  Tin  học (đề  và  hướng dẫn chấm);

4.  Giám  sát  việc  đổi  mới  sinh  hoạt  tổ  chuyên  môn  trong  trường  tiểu  học:  1 trường/học kỳ.

5.  Họp  Tổ  bộ  môn 5  lần/năm  học, dưới  hình  thức  hội  thảo  chuyên  đề,  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ bộ môn.

Ngoài các chỉ tiêu như đã nêu, HĐBM cấp huyện còn phải hỗ trợ và cùng HĐBM cấp tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng và dạy học” môn Mĩ thuật vào tháng 12/2017 và môn Tiếng Anh vào học kỳ II.

Phát biểu kết thúc hội nghị ông Võ Văn Đông động viên các thành viên HĐBM khắc phục khó khăn trong cuộc sống và trong công việc cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

Trương Kỉnh Nhơn


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
2021/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
13/12/2017

Về việc tăng cường cảnh giác, giữ gìn, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ

29/2017/TT-BGDĐT
30/11/2017

Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

28/2017/TT-BGDĐT
30/11/2017

hông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

20/2017/TT-BGDĐT
18/08/2017

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

1013/TB-BGDĐT
22/12/2017

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

24/SGDĐT-VP
05/01/2018

V/v khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

34/SGDĐT-VP
05/01/2018

thông báo thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

1807/QLCL- QLT
30/11/2017

hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

31/2017/TT-BGDĐT
18/12/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông

2162 /SGDĐT-CTTT
28/12/2017

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180