Tin Giáo dục
A- A+
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hội đồng bộ môn tiểu học cấp huyện năm học 2017 – 2018”
04/10/2017 727

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch Hội đồng bộ môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang, sáng 30/9/2017, tại Trường tiểu học A thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) Phòng G&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn tiểu học cấp huyện năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018, ông Võ Văn Đông – Phó Trưởng phòng – Phó Chủ tịch HĐBM; ông Lê Nam Thắng – chuyên viên; ông Trần Trang Tấn – Thanh tra Phòng GDĐT cùng đại diện Ban Giám hiệu 30 trường tiểu học và các thành viên HĐBM cấp huyện đã đến dự


Ông Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên Phòng GD&ĐT – Thư ký HĐBM đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn cấp huyện năm học 2016 – 2017. Trong năm học qua, các thành viên HĐBM đã dự giờ tư vấn chuyên môn được 170 tiết, trong đó, có 88 tiết đạt Tốt, 72 tiết Khá, 10 tiết Trung bình, không tiết bị xếp loại yếu; thăm lớp 120 lượt; giám sát thực hiện Thông tư 22 kèm Thông tư 30 được 32 lượt; giám sát việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 29 lượt; soạn đề kiểm tra 58 lượt. Nhận định chung qua công tác thực hiện nhiệm vụ của HĐBM, trong báo cáo có nêu:

  - HĐBM đã tạo được sự chuyển biến và nâng chất lượng hơn trong hoạt động dạy và học. Các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, nhiều thành viên của HĐBM đóng góp rất lớn trong phong trào giáo dục của huyện nhà. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn, định hướng các hoạt động giáo dục.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn TNXH khối 1, 2, 3 và môn Khoa học khối 4, 5, Ban giám hiệu có triển khai kịp thời; chỉ đạo tiếp tục thực hiện đăng kí áp dụng phương pháp BTNB theo các địa chỉ gợi ý, quy định số tiết thực hiện ở mỗi học kì theo hướng dẫn; tổng hợp, theo dõi việc thực hiện và thao giảng để chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng dạy bằng phương pháp này. Tuy nhiên, còn một số giáo viên chưa quan tâm đầu tư nhiều nghiên cứu dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Ban Giám hiệu một số trường chưa quan tâm đến công tác dự giờ các môn này.

- Việc dạy – học môn Mĩ thuật theo phương pháp dạy học Đan Mạch được giáo viên quan tâm vận dụng vào chương trình hiện hành từng bước nâng dần được chất lượng môn và ngày càng có hiệu quả. Qua phương pháp dạy học mới giúp học sinh rèn kỹ năng diễn đạt trước lớp một cách tự tin và bạo dạn hơn; học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.

- Đối với việc rèn luyện kỹ năng nói và viết phần lớn học sinh các lớp đều đạt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo qui định. Học sinh có ý thức tự giác trong học tập, nắm được nội dung bài học, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, đa số viết chữ khá đúng mẫu; giáo viên căn cứ chuẩn kiến thức và tình hình thực tế lớp học mà đưa ra các bài tập phù hợp.

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng bộ môn, ông Võ Văn Đông - Phó Chủ tịch HĐBM đã triển khai kế hoạch hoạt động bộ môn năm học 2017 – 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Mỗi  thành  viên  HĐBM  tiểu  học  cấp  huyện thực  hiện  đầy  đủ các chỉ tiêu  sau đây trong năm học:

1.  Giám  sát  việc  đổi  mới  kiểm  tra,  đánh  giá  học  sinh  tiểu  học, cách  ghi  bảng tổng  hợp  kết  quả  đánh  giá  giáo  dục  học  sinh  1  trường/học  kỳ  theo  Thông  tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT; 

2. Dự giờ 5 tiết/học kỳ (có phiếu dự giờ) đối với khối lớp/phân môn được phân công  phụ  trách  và  có  báo  cáo  kết  quả  (theo  mẫu) vào  cuối  học  kỳ I,  cuối  năm  học 2017-2018;

3. Biên soạn đề kiểm tra: Mỗi thành viên biên soạn 4 đề/năm học đối với môn Tiếng  Việt  và  Toán;  2  đề/năm  học  đối  với  môn  Tiếng  Anh và  Tin  học (đề  và  hướng dẫn chấm);

4.  Giám  sát  việc  đổi  mới  sinh  hoạt  tổ  chuyên  môn  trong  trường  tiểu  học:  1 trường/học kỳ.

5.  Họp  Tổ  bộ  môn 5  lần/năm  học, dưới  hình  thức  hội  thảo  chuyên  đề,  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ bộ môn.

Ngoài các chỉ tiêu như đã nêu, HĐBM cấp huyện còn phải hỗ trợ và cùng HĐBM cấp tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng và dạy học” môn Mĩ thuật vào tháng 12/2017 và môn Tiếng Anh vào học kỳ II.

Phát biểu kết thúc hội nghị ông Võ Văn Đông động viên các thành viên HĐBM khắc phục khó khăn trong cuộc sống và trong công việc cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

Trương Kỉnh Nhơn


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180