VĂN BẢN MỚI
04/TB-SGDĐT
13/01/2017

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017

04/KH-SGDĐT
09/01/2017

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017

01/KH-SGDĐT
04/01/2017

Tổ chức hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2017

2572/SGDĐT-CTTT
28/12/2016

Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2017

6298 /BGDĐT-NGCBQLCSGD
27/12/2016

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm TPT Đội

2352/SGDĐT-CTTT
09/12/2016

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế HSSV

177 /KH-SGDĐT
06/12/2016

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

2300 /SGDĐT-CTTT
01/12/2016

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

171 /KH-SGDĐT
30/11/2016

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (26/12/1961 - 26/12/2016)

168/KH-SGDĐT
25/11/2016

Triển khai các hoạt động truyền thông về “Giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” giai đoạn từ nay đến năm 2020

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180