A- A+
Về việc mời thầu gói thầu số 03: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm
22/02/2018 699

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. Nội dung như sau:


1. Tên gói thầu số 03: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

2. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ, ngày 02/03/2018 đến trước thời điểm đóng thầu.

3. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Trước thời điểm đóng thầu.

4. Thời gian đóng và mở hồ sơ dự thầu:

 + Thời gian đóng thầu: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 13/03/2018;

 + Thời gian mở thầu: Vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 13/03/2018;

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

6. Nguồn vốn: Sự nghiệp tập trung năm 2017 chuyển sang năm 2018

Nhà thầu mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, số 12 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3.854451, email: taichinhag@yahoo.com.vn.

Địa chỉ nộp hồ sơ đề xuất và tổ chức mở thầu: Công ty TNHH Kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Miền Tây. Địa chỉ: Số 10, Thiên Hộ Dương, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 0296.3. 955.339, fax: 0296.3.955339.


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng Theo Thông báo số 19


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180