A- A+
Về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
07/03/2019 2801

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo việc thực hiện hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức (gọi chung viên chức) các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 như sau:


1. Thủ trưởng các đơn vị niêm yết hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT và thông tin có liên quan về công tác thuyên chuyển cho toàn đơn vị được biết. Hướng dẫn cụ thể, giải đáp những thắc mắc cho viên chức có nhu cầu thuyên chuyển được nắm rõ chủ trương quy định khi thực hiện hồ sơ, thủ tục.

2. Viên chức có nhu cầu thuyên chuyển và có đủ điều kiện theo quy định thực hiện hồ sơ nộp tại đơn vị.

3. Thành lập tổ thu hồ sơ, tổ chức kiểm tra hồ sơ viên chức xin thuyên chuyển.

4. Thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển và nộp hồ sơ về Sở theo lịch quy định.

5. Lịch thu nhận hồ sơ và giải quyết thuyên chuyển năm học 2019-2020:

Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1210/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT
24/06/2019

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

1188 /SGDĐT-CTTT
05/07/2019

Phát động hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

933
29/05/2019

V/v định mức công tác phí và thủ tục thanh toán Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

1009/SGDĐT-CTTT
07/06/2019

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2019

991 /SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

990/SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

863 /SGDĐT-CTTT
24/05/2019

Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động Tiếp sức mùa thi – Hè năm 2019

538/QLCL-QLVBCC
20/05/2019

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ừng dụng CNTT

09/HD-SGDĐT
09/05/2019

Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

821SGDĐT-CTTT
21/05/2019

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180